Ysgol


Ysgol Gynradd Sirol Ddwyieithog ar gyfer disgyblion 3 – 11 oed
yw Ysgol Bontnewydd.


“Mae hon yn ysgol dda gyda nifer fawr o ragoriaethau sydd yn cael eu hamlygu yn holl waith yr ysgol.” ESTYN


 

Ysgol Iach

logo

Cynllun Ysgol Iach, Gwynedd

Mae Ysgol Bontnewydd yn Ysgol Iach. Mae Cynllun ‘ Ysgolion Iach’ Gwynedd yn cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru drwy law Iechyd Cyhoeddus Cymru. Gweithredir mewn partneriaeth â Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr a Chyngor Gwynedd. Mae’r cynllun yn galluogi ni fel ysgol i gyfrannu’n bositif tuag at iechyd a lles y disgyblion, athrawon a’r gymuned ehangach drwy ddatblygu amgylchedd sy’n hyrwyddo iechyd.

Mae ‘Ysgolion Iach’ yn cyflwyno agweddau iechyd a lles drwy’r:-

• Cwricwlwm Cenedlaethol;
• Cwricwlwm cudd ac ethos yr ysgol;
• Datblygu ar y cysylltiadau sydd yn bodoli eisoes rhwng y cartref, y gymuned ac asiantaethau arbenigol.

Bellach, rydym wedi llwyddo i dderbyn CAM 1, 2 a 3 gyda'r Cynllun Ysgol Iach Gwynedd. Rydym nawr yn gweithio tuag ar lwyddo i gael CAM 4.
Healthy School Scheme, Gwynedd

Aelodau Cyngor Iechyd a Lles 2018-19
plant

Etholwyd Katie a Cian fel ein Llysgenhadon Chwaraeon eleni. Bydd Megan, Marley, Freya, Luke H, Cara, Rhys a Luke R yn ymuno â hwy ar ein cyngor newydd, sef y Cyngor Iechyd a Lles. Llongyfarchiadau mawr iawn i chi.