Newyddion

 

Mae Ysgol Bontnewydd yn ysgol eithriadol o brysur.

Ein nod yw cynnig profiadau eang i'n disgyblion.

Dyma'r newyddion diweddaraf. 

Tymhorau

GWYLIAU YSGOL 2018- 2019

TYMOR:

Hydref - 2018 3 Medi 2018 - 21 Rhagfyr 2018
Gwanwyn - 2019 7 Ionawr 2019 - 12 Ebrill 2019
Haf 2019 - 29 Ebrill 2019 - 22 Gorffennaf 2019

Bydd disgyblion yn dychwelyd i’r ysgol ddydd Mawrth, 4 Medi, 2018.

GWYLIAU:

29 Hydref – 2 Tachwedd 2018 (Hanner-Tymor)
24 Rhagfyr 2018 - 4 Ionawr 2019 (Gwyliau’r Nadolig)
25 Chwefror - 1 Mawrth 2019 (Hanner-Tymor)
15 - 26 Ebrill 2019 (Gwyliau’r Pasg)
6 Mai 2019 (Calan Mai)
27 - 31 Mai 2019 (Hanner-Tymor)
23 Gorffennaf - 30 Awst 2019 (Gwyliau’r Haf)

Bydd yr ysgolion yn ail-agor ddydd Llun, 2 Medi, 2019 i athrawon yn unig (diwrnod hyfforddiant).
Mae 4 diwrnod hyfforddiant arall i’w cymryd gan bob ysgol yn ystod 2019-20.
(i’w gadarnhau).

3 Medi 2018 - Diwrnod dan Reolaeth Ysgol
4 Diwrnod Hyfforddiant

Daw hyn â'r nifer dyddiau ysgol i ddisgyblion i 190.

Bydd ysgolion sy’n cau ar gyfer etholiadau yn agor am y nifer hynny o ddyddiau ar ddiwedd Tymor yr Haf.