Newyddion

 

Mae Ysgol Bontnewydd yn ysgol eithriadol o brysur.

Ein nod yw cynnig profiadau eang i'n disgyblion.

Dyma'r newyddion diweddaraf. 

Tymhorau

GWYLIAU YSGOL 2019- 2020

TYMOR:

HYDREF 2019: 2 Medi 2019 - 20 Rhagfyr 2019
GWANWYN 2020: 6 Ionawr 2020 - 3 Ebrill 2020
HAF 2020: 20 Ebrill 2020 - 20 Gorffennaf 2020

Bydd disgyblion yn dychwelyd i'r ysgol dydd Mercher, 4 Medi 2019.

GWYLIAU:

28 Hydref – 1 Tachwedd 2019 (Hanner-Tymor)
23 Rhagfyr 2019 - 3 Ionawr 2020 (Gwyliau’r Nadolig)
17 - 21 Chwefror 2020 (Hanner-Tymor)
6 - 17 Ebrill 2020 (Gwyliau’r Pasg)
8 Mai 2020 (Calan Mai)
25 - 29 Mai 2020 (Hanner-Tymor)
21 Gorffennaf - 31 Awst 2020 (Gwyliau’r Haf)

Bydd yr ysgolion yn ail-agor ddydd Mawrth, 1 Medi, 2020 i athrawon, a dydd Mercher, 2 Medi i ddisgyblion (i’w gadarnhau).

5 diwrnod HMS (Dim ysgol i blant)

2/9/19

3/9/19

18/10/19

24/2/20

20/7/20

Daw hyn â'r nifer dyddiau ysgol i ddisgyblion i 190

Bydd ysgolion sy’n cau ar gyfer etholiadau yn agor am y nifer hynny o ddyddiau ar ddiwedd Tymor yr Haf.