Ysgol


Ysgol Gynradd Sirol Ddwyieithog ar gyfer disgyblion 3 – 11 oed
yw Ysgol Bontnewydd.


“Mae hon yn ysgol dda gyda nifer fawr o ragoriaethau sydd yn cael eu hamlygu yn holl waith yr ysgol.” ESTYN 

Pwy di Pwy

Pennaeth
Llyr Rees
Dirprwy Bennaeth
Eirian Madine
Athrawon
Bl.M/0 (Rhan Amser)
Beth Green (U.G)
Bl.0/1
Rachel Wills
Bl.1/2
Rowena Robert Evans/
Bethan Jacks
Tryfan (Bl.3/4)
Rona Hughes
Elidir (Bl.4/5)
Eirian Madine
Yr Wyddfa (Bl.5/6)
Sian Pritchard
Athrawes CPA CS
Bethan Jacks
Athrawes CPA CA2
Susan Williams
Cymorthyddion Cyfnod Sylfaen
Beth Green
Iona Robinson
Gillian Jones
Glesni Williams
Cymorthyddion ADY
Rhian Hall
Ceri Ann Jones
Donna Owen
Christine Jones
Dawn Owen
Lliwen Morgan
Sioned Evans
Emma Williams
Carys Cadwaladr
Athrawon Cerdd
Dylan Williams
Alwena Roberts
Ysgrifenyddes
Amanda Farrer
Clerc Cinio
Gillian Jones
Clerc Ariannol
Beth Green
Staff y Gegin
Margaret Johnstone
Sarah Childes
Lilia Owen
 
Stephanie Roberts
Staff Clwb Brecwast/Cinio
Carys Porter
Christine Jones
Rhian Hall
Lilia Owen
 
Gillian Jones
Staff Glanhau
Glyn Brown
Emma Williams
Lilia Owen