Ysgol


Ysgol Gynradd Sirol Ddwyieithog ar gyfer disgyblion 3 – 11 oed
yw Ysgol Bontnewydd.


“Mae hon yn ysgol dda gyda nifer fawr o ragoriaethau sydd yn cael eu hamlygu yn holl waith yr ysgol.” ESTYN 

Pwy di Pwy

STAFF DYSGU

Pennaeth
Mr Llŷr Rees
Dirprwy Bennaeth
Miss Eirian Madine
Athrawon Cyfnod Allweddol 2
Wyddfa (Bl.6)
 Miss Siân Pritchard/Mr Llŷr Rees
Elidir (Bl.5)
Miss Eirian Madine
Glyder (Bl.4)
Miss Lynne Adams
Tryfan (Bl.3)
Miss Beca Jones
Athrawes CPA
Mrs Rona Hughes
Cymhorthyddion CA2
Miss Bethan Pritchard
Mrs Christine Jones
Mrs Carys Cadwaladr
Athrawon Cyfnod Sylfaen
Uwch Gymhorthydd Dosbarth Meithrin
Mrs Beth Green
Athrawes Blwyddyn 0
Mrs Rachel Owen
Blwyddyn 1
Mrs Bethan Jacks
Blwyddyn 2
Mrs Rowena Robert-Evans
Cymorthyddion Cyfnod Sylfaen
Mrs Beth Green
Mrs Iona Robinson
Miss Donna Owen
Miss Glesni Williams
Miss Ceri Jones
Miss Awel Owen
Miss Gillian Evans
Cymorthyddion Anghenion Arbennig
Mrs Emma Roberts
Mrs. Nia Jones
Mrs Rhian Hall
Mrs Lliwen Morgan
Athrawon Teithiol Cerdd
Telyn
Miss Angharad Jones
Prês
Mr Dylan Williams
STAFF ATEGOL

Ysgrifenyddes/Clerc Cinio
Mrs Gillian Jones
Clerc Cyllidol
Mrs Beth Green
Glanhawr mewn Gofal
Mr Glyn Roberts
Glanhawraig
Mrs Lilia Owen
Cogyddes
Mrs Magi Johnson
Cynorthwywyr Cegin
Mrs Sarah Childes
Mrs Lisa Barry
Miss Stephanie Roberts
Goruchwyliwr Canol Dydd
Mrs Carys Porter
Mrs Christine Jones
Mrs Gillian Jones
Goruchwylwyr Clwb Brecwast
Mrs Carys Porter
Mrs Christine Jones
Miss Glesni Williams
Mrs Lilia Owen