Plant


Croeso i Adran y Plant.

Yma, fe welwch amrywiaeth o dudalennau
i'ch diddanu a'ch cynorthwyo yn eich dysgu.


  

 

Prif Ddisgyblion

Cynhaliwyd etholiadau ym mlwyddyn 6 er mwyn dewis Prif Ddisgyblion am y flwyddyn.

 

Cynhaliodd disgyblion Blwyddyn 6 etholiadau ar gyfer Prif Ddisgyblion.

4 plentynLlongyfarchiadau i Gwenlli a Deian am eu hethol yn Brif Ddisgyblion ac i Carrie, Menai, Ciron a Dyfan ar eu hethol yn Ddirprwyon.

Prif Ddisgyblion 2017 - 18 yw:

4 plentyn

 

 

 

 

 

 

 

 

Prif Ferch - Catrin Mai Huws-Thomas
Prif Fachgen - Iolo Bremaud-Thomas
Dirprwy Prif Ferch - Heledd a Lois
Dirprwy Prif Fachgen - Gwion a Cai

 

Prif Ddisgyblion 2015-16 yw:

4 plentyn

 

 

 

 

 

 

 

 

Prif Ferch - Sian Roberts
Prif Fachgen - Joseff Thomas
Dirprwy Prif Ferch - Llio Jones
Dirprwy Prif Fachgen - Sion Jones

 

Prif Ddisgyblion 2014-15 yw:

 

 

 

 

 

 

 

 

Prif Ferch - Megan Euros Jones
Prif Fachgen - Steffan Element
Dirprwy Prif Ferch - Catrin Lloyd
Dirprwy Prif Fachgen - Nathan Jones

Prif Ddisgyblion 2013-14 yw:

  cyngor ysgol

 

Prif Ferch - Martha Ceiriog
Prif Fachgen - Owain Sion Evans
Dirprwy Prif Ferch - Malan Hughes
Dirprwy Prif Fachgen - Guto Jones