Rhieni

 

Partneriaeth yw addysg rhwng yr ysgol a'r cartref.

Rydym yn eich annog i ymddiddori yn addysg eich
plant a chefnogi gwaith yr ysgol.
 

Mynegi Barn


Canfod Barn
O bryd i’w gilydd byddwn yn ceisio canfod eich barn ar agweddau gwahanol o fywyd yr ysgol. Ar ôl dadansoddi eich ymatebion gallwn ystyried addasu a newid rhai pethau er budd yr ysgol.

• Canlyniadau Holiadur Rhieni - Cliciwch yma

• Hunan Arfarniad Ysgol - Dadansoddiad o farn rhieni - cliciwch yma

• Dadansoddiad o Holiadur Gwaith Cartref bl 5 a 6 - cliciwch yma

• Yn dilyn adborth am ddefnyddio’r ysgol fel blwch postio i wahoddiadau parti, cytunwyd y byddai staff y dosbarth Meithrin a Derbyn yn fodlon dosbarthu gwahoddiadau i fagiau a phocedi cot y plant. Nid fyddwn yn dosbarthu gwahoddiadau yn uniongyrchol rhag ofn nad oes gwahoddiad i bawb. Bydd disgyblion blwyddyn 1 hyd 6 yn gyfrifol am rannu gwahoddiadau wrth iddynt adael yr ysgol.