Ysgol


Ysgol Gynradd Sirol Ddwyieithog ar gyfer disgyblion 3 – 11 oed
yw Ysgol Bontnewydd.


“Mae hon yn ysgol dda gyda nifer fawr o ragoriaethau sydd yn cael eu hamlygu yn holl waith yr ysgol.” ESTYN 

Llywodraethwyr

Mae Ysgol Bontnewydd yn ffodus iawn i gael Corff Llywodraethol ymrwymedig a gweithgar.

Y Corff Llywodraethol o Fedi 2018
Aelodau
Penodwyd gan
Tymor yn Diweddu
Mr. Siôn Jones
Cynrychiolydd Rhieni
31/8/2020
Mr. Llyr Jones
Cynrychiolydd Rhieni
31/8/2019
Mrs. Meilys Smith
Cynrychiolydd Rhieni
31/8/2020
Mr. Gethin Thomas
Cynrychiolydd Rhieni
31/8/2022
Mrs. Ceri Ann Evans
Cynrychiolydd A.A.LL
31/8/2022
Mrs. Alys Llywelyn-Hughes
Cynrychiolydd A.A.LL
31/8/2021
Mr. Peter Garlick
Cynrychiolydd A.A.LL
31/8/2021
Mr. Dewi Euron Griffiths
Cyfetholedig
31/8/2022
Mr. Dewi Ellis Davies
Cyfetholedig
31/8/2022
Mr. Gruffudd Williams
Cyfetholedig
31/8/2020
Mr. Math Williams
Cynrychiolydd Cyngor Cymuned
31/8/2021
Miss Ceri Anne Jones
Cynrychiolydd Staff Ategol
31/8/2022
Miss Eirian Madine
Cynrychiolydd Athrawon
31/8/2021
Mrs. Janet Wyn George
Pennaeth
Mrs. Amanda Farrer
Clerc y Llywodraethwyr

Os ydych angen trafod unrhyw fater gyda’r Corff Llywodraethol yna cysylltwch â’r Cadeirydd neu’r Clerc.

Cadeirydd
Clerc
Llyr Jones
Golygfa,
Maen Coch,
Llanwnda,
Caernarfon LL54 7YA

Amanda Farrer
Rhiw,
Ffordd Bangor,
Caernarfon LL55 1TP

 

 

ADRODDIAD BLYNYDDOL LLYWODRAETHWYR 2017 - 2018 - cliciwch yma

ADRODDIAD BLYNYDDOL LLYWODRAETHWYR 2016 - 2017 - cliciwch yma

ADRODDIAD BLYNYDDOL LLYWODRAETHWYR 2015 - 2016 - cliciwch yma

ADRODDIAD BLYNYDDOL LLYWODRAETHWYR 2014 - 2015 - cliciwch yma

ADRODDIAD BLYNYDDOL LLYWODRAETHWYR 2013 - 2014 - cliciwch yma

ADRODDIAD BLYNYDDOL LLYWODRAETHWYR 2012 - 2013 - cliciwch yma

ADRODDIAD BLYNYDDOL LLYWODRAETHWYR 2011 - 2012 - cliciwch yma


Gwobr Efydd Llywodraethwyr Cymru
plantLlongyfarchiadau mawr i Gorff Llywodraethol Ysgol Bontnewydd ar dderbyn gwobr Efydd am eu gwaith. Cafodd gweithdrefnau y Corff eu canmol ac rydym fel ysgol yn gwerthfawrogi eu cyfraniad i systemau hunan arfarnu’r ysgol. Diolch i Ceri Ann Jones ac Amanda Farrer am goladu gwaith y Corff ar gyfer yr achrediad.