Ysgol


Ysgol Gynradd Sirol Ddwyieithog ar gyfer disgyblion 3 – 11 oed
yw Ysgol Bontnewydd.


“Mae hon yn ysgol dda gyda nifer fawr o ragoriaethau sydd yn cael eu hamlygu yn holl waith yr ysgol.” ESTYN 

Llywodraethwyr

Mae Ysgol Bontnewydd yn ffodus iawn i gael Corff Llywodraethol ymrwymedig a gweithgar.

Y Corff Llywodraethol o Fedi 2020
Aelodau
Penodwyd gan
Tymor yn Diweddu
Meilys Smith
Cynrychiolydd Rhieni
2024
Owain Ellis
Cynrychiolydd Rhieni
2023
Lisa Wheldon Williams
Cynrychiolydd Rhieni
2023
Gethin Thomas
Cynrychiolydd Rhieni
2022
Peter Garlick
Cynrychiolydd A.A.LL
2021
Ceri Evans
Cynrychiolydd A.A.LL
2022
Alys Hughes
Cynrychiolydd A.A.LL
2021
Gruffudd Williams
Cyfetholedig
2024
Dewi Griffiths
Cyfetholedig
2022
Dewi Ellis Davies
Cyfetholedig
2022
Math Williams
Cynrychiolydd Cyngor Cymuned
2021
Eirian Madine
Cynrychiolydd Staff
2021
Ceri Jones
Cynrychiolydd Staff Ategol
2022
Llyr Rees
Pennaeth
2023

Os ydych angen trafod unrhyw fater gyda’r Corff Llywodraethol yna cysylltwch â’r Cadeirydd neu’r Clerc.

Cadeirydd
Clerc
Gruffudd Williams,
Y Wern,
ffrwd Cae Du
Gillian Jones,
45 Glanrafon,
Bontnewydd
 

 

ADRODDIAD BLYNYDDOL LLYWODRAETHWYR 2019 - 2020 - cliciwch yma

ADRODDIAD BLYNYDDOL LLYWODRAETHWYR 2018 - 2019 - cliciwch yma

ADRODDIAD BLYNYDDOL LLYWODRAETHWYR 2017 - 2018 - cliciwch yma

ADRODDIAD BLYNYDDOL LLYWODRAETHWYR 2016 - 2017 - cliciwch yma

ADRODDIAD BLYNYDDOL LLYWODRAETHWYR 2015 - 2016 - cliciwch yma

ADRODDIAD BLYNYDDOL LLYWODRAETHWYR 2014 - 2015 - cliciwch yma

ADRODDIAD BLYNYDDOL LLYWODRAETHWYR 2013 - 2014 - cliciwch yma

ADRODDIAD BLYNYDDOL LLYWODRAETHWYR 2012 - 2013 - cliciwch yma

ADRODDIAD BLYNYDDOL LLYWODRAETHWYR 2011 - 2012 - cliciwch yma


Gwobr Efydd Llywodraethwyr Cymru
plantLlongyfarchiadau mawr i Gorff Llywodraethol Ysgol Bontnewydd ar dderbyn gwobr Efydd am eu gwaith. Cafodd gweithdrefnau y Corff eu canmol ac rydym fel ysgol yn gwerthfawrogi eu cyfraniad i systemau hunan arfarnu’r ysgol. Diolch i Ceri Ann Jones ac Amanda Farrer am goladu gwaith y Corff ar gyfer yr achrediad.