Newyddion

 

Mae Ysgol Bontnewydd yn ysgol eithriadol o brysur.

Ein nod yw cynnig profiadau eang i'n disgyblion.

Dyma'r newyddion diweddaraf. 

Llythyrau

15.02.19 Ymweliad Blynyddoedd 5 a 6 i Gaerdydd - cliciwch yma

26.04.18 Digwyddiadau Tymor yr Haf - cliciwch yma

09.04.18 Croeso yn ôl i dymor yr Haf - cliciwch yma

27.02.18 Er Gwybodaeth - cliciwch yma

06.02.18 Gwybodaeth - cliciwch yma

22.01.18 Rhaglen O Ddigwyddiadau Ysgol Bontnewydd tymor y Gwanwyn 2018 - cliciwch yma

22.01.18 Gwybodaeth Disgo - cliciwch yma

19.12.17 Llythyr Trefniadau Nadolig Atgoffa - cliciwch yma

19.12.17 Trefniadau cyngerddau a partion Nadolig 2017 - cliciwch yma

04.12.17 Llythyr sioe Nadolig 2017 - cliciwch yma

23.11.17 Llythyr sion corn / Ffair Nadolig - cliciwch yma

27.10.17 Digwyddiadau Amrywiol - cliciwch yma

27.10.17 Rhestr Digwyddiadau - cliciwch yma

10.10.17 Rhaglen Digwyddiadau Tymor yr Hydref - cliciwch yma

05.10.17 Llythyr Meithrin Mwy - cliciwch yma

04.10.17 Llythyr Gwybodaeth Amrywiol - cliciwch yma

21.09.17 Taliadau ar lein Ysgol Bontnewydd - cliciwch yma

05.09.17 Llythyr Gwersi Nofio 2017 - 2018 - cliciwch yma

05.09.17 Llythyr Cyntaf yr Tymor - cliciwch yma

30.06.17 Cyfraniadau Ffair Haf 6.7.17 - cliciwch yma

28.06.17 Cywiro Dyddiad p'nawn o weithgareddau pêl fasged - cliciwch yma

27.06.17 Diwrnod o weithgareddau aml-gamp o dan ofal Ysgol Syr Hugh Owen
- cliciwch yma

26.06.17 Trawsgwlad - cliciwch yma

09.05.17 Parc Coed y Sipsiwn Bl Meithrin 6.7.17 - cliciwch yma

09.05.17 Glanllyn 2017 - cliciwch yma

09.05.17 Gelli Gyffwrdd Bl.4 5.7.17 - cliciwch yma

09.05.17 Gelli Gyffwrdd Bl.3 17.7.17 - cliciwch yma

09.05.17 Fferm y Foel Bl.0 19.7.17 - cliciwch yma

09.05.17 Bl.1 a 2 Caer Graig Mehefin 2017 - cliciwch yma

24.04.17 Llythyr Cyntaf y Tymor - cliciwch yma

16.03.17 Bingo, Noson Rieni, Eisteddfod a mwy - cliciwch yma

13.03.17 Trip Beddgelert Dosbarth Aran - cliciwch yma

07.03.17 Cyngerdd Gwyl Ddewi 9.3.17 - cliciwch yma

28.02.17 Croeso yn Ôl - cliciwch yma

26.01.17 Arolwg Trafnidiaeth Bontnewydd - cliciwch yma

25.01.17 Cofrestru i gystadlu yn yr Urdd - cliciwch yma

20.01.17 Siarter Iaith - cliciwch yma

20.01.17 Arolwg Estyn - cliciwch yma

19.01.17 Digwyddiadau Tymor y Gwanwyn - cliciwch yma

09.12.16 Trefniadau Sioeau, Cyngherddau a Phartïon Nadolig - cliciwch yma

05.12.16 Llythyr Gwybodaeth - cliciwch yma

21.11.16 Llythyr gan y Cyngor Ysgol - cliciwch yma

21.11.16 Ffair Nadolig 24ain Tachwedd - cliciwch yma

21.10.16 Rhaglen o Dddigwyddiadau - cliciwch yma

21.10.16 Telford - cliciwch yma

19.10.16 Calan Gaeaf - cliciwch yma

04.10.16 Ymweliad â Melin Llynnon, Dydd Mawrth, Hydref 11. (Tryfan) - cliciwch yma

04.10.16 Ymweliad a Dinas Dinlle, Dydd Gwener, Hydref 7 (Yr Wyddfa) - cliciwch yma

06.09.16 Llythyr cyntaf y tymor - cliciwch yma

23.06.16 Diwrnod aml-gamp gan Ysgol Syr Hugh Owen - cliciwch yma

23.06.16 Diwrnod Roald Dahl - cliciwch yma

23.06.16 Ail Drefnu Mabolgampau 2016 - cliciwch yma

13.06.16 Digwyddiadau Gweddill Tymor - cliciwch yma

26.04.16 Digwyddiadau Tymor yr Haf - cliciwch yma

11.04.16 Llythyr Cynta'r Tymor - cliciwch yma

09.03.16 Llythyr Gwybodaeth - cliciwch yma

01.03.16 Noson Gwricwlaidd Mathemateg - cliciwch yma

20.02.16 Llythyr Gwybodaeth - cliciwch yma

08.02.16 Llythyr Gwybodaeth - cliciwch yma

08.02.16 Gwirio bod eich plentyn wedi cofrestru ar gyfer Eisteddfodau Cylchoedd Eryri - cliciwch yma

25.01.16 Llythyr Gwybodaeth - cliciwch yma

21.01.16 Ymweliad Dosbarth Elidir i'r Amgueddfa Lechi - cliciwch yma

18.01.16 Digwyddiadau Tymor y Gwanwyn - cliciwch yma

15.01.16 Cofrestru at Eisteddfod yr Urdd - cliciwch yma

14.01.16 Sioe 'Tag a Jambori' - cliciwch yma

04.01.16 Llythyr Cynta'r Tymor - cliciwch yma

21.12.15 Newyddlen y Tymor 2015 - Rhifyn 19 - Nadolig 2015 - cliciwch yma

08.12.15 Carolau a Phartïon Nadolig - cliciwch yma

30.11.15 Nadolig Ysgol Bontnewydd - cliciwch yma

06.11.15 Diwrnod Indiaidd - cliciwch yma

06.11.15 Plant Mewn Angen - cliciwch yma

04.11.15 Poster Ffair Nadolig - cliciwch yma

04.11.15 Llythyr Ffair Nadolig - cliciwch yma

15.10.15 Digwyddiadau Tymor yr Hydref - cliciwch yma

15.10.15 Gwybodaeth Amrywiol - cliciwch yma

15.10.15 Ocsiwn Elusennol - cliciwch yma

15.10.15 Gwersi Nofio - cliciwch yma

15.10.15 Talu Aelodaeth yr Urdd - cliciwch yma

22.09.15 Tynnu Lluniau - cliciwch yma

11.09.15 Llythyr Cynta'r Tymor - cliciwch yma

19.06.15 Trefniadau yfory – Snowdon Rocks - cliciwch yma

17.06.15 Llythyr gan y Cyngor Ysgol - cliciwch yma

17.06.15 Bl 3 Ymweliad Brynteg - cliciwch yma

17.06.15 Bl 5 Diwrnod gweithgareddau aml-gamp - cliciwch yma

17.06.15 Bl 5 a 6 Llythyr olaf Caerdydd - cliciwch yma

08.06.15 Mabolgampau'r Urdd Cylch Arfon - cliciwch yma

22.05.15 Bl.1 a 2 yn ymweld â Cae’r Graig - cliciwch yma

22.05.15 Cwrs Cyfeiriannu Bl.6 - cliciwch yma

22.05.15 Diwrnod Amgylcheddol – Dydd Gwener 5ed o Fehefin 2015 - cliciwch yma

28.04.15 Rhaglen Digwyddiadau Tymor yr Haf - cliciwch yma

21.04.15 Ail Lythyr Caerdydd - cliciwch yma

16.04.15 Llythyr Dechrau'r Tymor - cliciwch yma

17.03.15 Ymweliad Blwyddyn 2 i Tesco - cliciwch yma

09.03.15 Sioe Lyfrau Bl 5 a 6 - cliciwch yma

06.03.15 Nodyn Atgoffa Eisteddfod/Cyngerdd- cliciwch yma

06.02.15 Ymweliad Blynyddoedd 5 a 6 - Caerdydd - cliciwch yma

06.02.15 Gwaith Maes Bontnewydd Blwyddyn 1 a Derbyn - cliciwch yma

27.01.15 Blwyddyn 4 yn ymweld â Llyfrgell Caernarfon - cliciwch yma

26.01.15 Eisteddfod yr Urdd - cliciwch yma

21.01.15 Digwyddiadau Tymor y Gwanwyn 2015 - cliciwch yma

21.01.15 Cystadleuaeth Band ym Manceinion - cliciwch yma

21.01.15 Pelrwyd - cliciwch yma

21.01.15 Gala Nofio - cliciwch yma

21.01.15 Sessiwn Ymarfer Gala Nofio - cliciwch yma

19.01.15 Treial Gala Nofio Bl 3 a 4 - cliciwch yma

19.01.15 Holiadur Nofio - cliciwch yma

19.01.15 Ymarferion Band Rhanbarth - cliciwch yma

19.01.15 Cofrestru ar gyfer Eisteddfod yr Urdd - cliciwch yma

19.01.15 Llythyr Wythnos 2 - cliciwch yma

19.01.15 Llythyr Cynta'r Tymor - cliciwch yma

11.12.14 Partion Nadolig - cliciwch yma

05.12.14 Atgoffa - cliciwch yma

01.12.14 Sioeau Nadolig - cliciwch yma

12.11.14 Nant Peris - cliciwch yma

05.11.14 Nodyn Atgoffa / Dyddiadau i'w cofio - cliciwch yma

05.11.14 Archebu tocyn Groto Siôn Corn - cliciwch yma

14.10.14 Bl.4 yn mynd i Mynydd Gwefru Llanberis - cliciwch yma

14.10.14 Gweithredu Diwydiannol- cliciwch yma

30.09.14 Rhaglen digwyddiadau tymor yr Hydref - cliciwch yma

25.09.14 Bl. 3 - Ymweliad ag Oriel Ynys Môn a Melin Llynnon Hydref 2 - cliciwch yma

23.09.14 Bl. 5 - Ymweliad âg Amgueddfa Lechi, Llanberis - cliciwch yma

17.09.14 Talu Aelodaeth yr Urdd - cliciwch yma

10.09.14 Llythyr cynta tymor newydd - cliciwch yma

09.09.14 Cyfraniadau Sioe Ffasiwn - cliciwch yma

09.09.14 Llythyr Gwersi Nofio - cliciwch yma

09.09.14 Cwrs Beicio Diogelwch y Ffyrdd - cliciwch yma

10.07.14 Blwyddyn 5 a 6 yn rhyddau yr Eog - cliciwch yma

10.07.14 Ymweliad addysgol i Hen Gastell i Fl. 5- cliciwch yma

10.07.14 Digwyddiadau ym mis Gorffennaf- cliciwch yma

19.06.14 Bydd Bl.6 yn ymweld â Pharc Glasfryn - cliciwch yma

19.06.14 Bydd Bl.1 yn ymweld â Fferm y Foel- cliciwch yma

18.06.14 Bydd Bl.3 a 5 yn ymweld â Oriel Môn - cliciwch yma

18.06.14 Bydd y dosbarth derbyn yn ymweld â Phili Palas - cliciwch yma

18.06.14 Bydd Bl.4 yn ymweld â Gelli Gyffwrdd - cliciwch yma

18.06.14 Bydd Bl.5 yn cael diwrnod aml gamp yn yr Ysgol - cliciwch yma

17.06.14 Bydd Bl.2 yn ymweld â’r Sŵ Fôr ym Mrynsiencyn - cliciwch yma

17.06.14 Ymweliad Blwyddyn 3 â Pharc Gwyliau Brynteg - cliciwch yma

16.06.14 Rhaglen Digwyddiadau Tymor yr Haf - cliciwch yma

09.06.14 Teithiau Addysgol Blwyddyn 5 - Sgiliau Dŵr - cliciwch yma

22.05.14 Noson Alfresco - cliciwch yma

19.05.14 Llythyr Diwrnod Gwyrdd - cliciwch yma

19.05.14 Ymateb i Holiadur ‘Cyfathrebu effeithiol’ - cliciwch yma

06.05.14 Bl.6 yn ymweld â Pharc Padarn - cliciwch yma

01.05.14 Gweithgareddau Yr Urdd Tymor yr Haf - cliciwch yma

10.04.14 Newyddlen - cliciwch yma

01.04.14 Bl. 2 Ymweliad Addysgol i Beddgelert - cliciwch yma

24.03.14 Bl. 3 Ymweliad Addysgol â Chaer Segontium - cliciwch yma

18.03.14 Ysgol Bontnewydd yn rhannol agored ar 26.3.14 - cliciwch yma

17.03.14 Manylion Eisteddfod Yr Urdd Rhanbarth Eryri - cliciwch yma

12.03.14 Digwyddiadau tymor y Gwanwyn 2014 - cliciwch yma

11.03.14 Ymweliad Bl 6 i ‘Bentre Peryglus’ - cliciwch yma

08.03.14 Eisteddfod yr Urdd - cliciwch yma

07.03.14 Rhagbrofion Cylch Arfon 2014 - cliciwch yma

07.03.14 - Eisteddfod Cylch Arfon Dydd Sadwrn 8fed Fawrth 2014 am 12:30
Rhaglen y Prynhawn
- cliciwch yma

18.02.14 - CROESFAN BONTNEWDD - HANNER TYMOR - RAG BAG - FFAIR LYFRAU - CINIO DYDD GWYL DDEWI - URDD - STREIC - cliciwch yma

14.02.14 Hunan Arfarniad Ysgol - Dadansoddiad o farn rhieni - cliciwch yma

04.02.14 Gwasanaeth Cynnal Gofalwyr - cliciwch yma

21.01.14 Eisteddfod yr Urdd - cliciwch yma

21.01.14 Rhaglen o ddigwyddiadau Ysgol Bontnewydd - Tymor y Gwanwyn 2014 - cliciwch yma

20.01.14 Disco Santes Dwynwen / Gwisg Ysgol - cliciwch yma

13.01.14 Rhaglen Tymor Y Gwanwyn 2014 - cliciwch yma

08.01.14 Gwybodaeth yn ymwneud ag wythnosau cynta’r tymor - cliciwch yma

23:12:13 Newyddlen - cliciwch yma

22:11:13 Lansio ein CD Nadolig - cliciwch yma

22:11:13 Hunan Arfarniad Ysgol – Canfod Barn Rhieni - cliciwch yma

15:11:13 Ffair Nadolig - cliciwch yma

12:11:13 Neges gan y Gymdeithas Rhieni ac Athrawon - cliciwch yma

21:10:13 Mynydd Gwefru - cliciwch yma

21:10:13 Plant Mewn Angen ... a mwy - cliciwch yma

14:10:13 Noson Gwricwlaidd (ADY) a Disgo Calan Gaeaf - cliciwch yma

03:10:13 Ymweliad Bl 3 â Oriel Ynys Môn a Melin Llynnon - cliciwch yma

01:10:13 Rhaglen Urdd Tymor yr Hydref - cliciwch yma

24:09:13 Rhaglen o Ddigwyddiadau Ysgol Bontnewydd - Tymor yr Hydref 2013 - cliciwch yma

10:09:13 Gwersi Nofio 2013/2014 - cliciwch yma

10:09:13 Croeso nôl i dymor a blwyddyn ysgol newydd - cliciwch yma

05:09:13 Gwyliau Ysgol 2013 - 2014 - cliciwch yma

05:09:13 Bl 5 - Ymweliad Amgueddfa Lechi, Llanberis - cliciwch yma

 

22:07:13 Newyddlen y Tymor - cliciwch yma

12:07:13 Llythyr Diwedd Tymor - cliciwch yma

12:07:13 Hwyl y Bont - cliciwch yma

05:07:13 Ymweliad Bl. 0 i Pili Palas - cliciwch yma

05:07:13 Diwrnod Roald Dahl - Gorffennaf 12 - cliciwch yma


CYMDEITHAS RHIENI AC ATHRAWON YSGOL BONTNEWYDD

Annwyl Riant/Warcheidwad,

Cynhelir Ffair Haf yr ysgol nos Iau, Gorffennaf 4, am 6.00 o’r gloch. Derbyniwn yn ddiolchgar gyfraniadau tuag at yr amrywiol stondinau (rafflau, hamper fwyd, cacennau, eliffant gwyn, llyfrau, teganau, sebonau, poteli. a.y.y.b).

I’r rhai sy’n hoffi coginio, byddai cacennau, o unrhyw fath yn dderbyniol i’r stondin perthnasol.

Eleni bydd y Gymdeithas Rhieni/Athrawon yn cael stondin archeb Gwisg Ysgol newydd.


12:06:13 Mabolgampau, Nosweithiau Rhieni ... a mwy - cliciwch yma

21:05:13 Heno, Cyngerdd Patagonia ... a mwy - cliciwch yma

21:05:13 Trip Bl 1 a 2 - cliciwch yma

13:05:13 Gwersi Offerynnol - cliciwch yma

08:05:13 Ymweliad â Pharc Gwyliau Brynteg, Llanrug - cliciwch yma

01:05:13 Bl.4 yn mynd ar ymweliad ar yr Wyddfa - cliciwch yma

01:05:13 Bl.6 ar gwrs cyfeiriannu - cliciwch yma

25:04:13 Rhaglen Digwyddiadau Tymor yr Haf 2013 - cliciwch yma

16:04:13 Gwersi Nofio Blwyddyn 2 - cliciwch yma

16:04:13 Gwersi Nofio Blwyddyn 4 a 5 - cliciwch yma

16:04:13 Bl.5 yn ymweld â swyddfeydd Rhanbarthol Llywodraeth Cymru, yn Cyffordd Llandudno - cliciwch yma

 

14:03:13 Eisteddfod yr Urdd, Diwrnod Indiaidd a Bingo Pasg - cliciwch yma

11:03:13 YMWELIAD BLYNYDDOEDD 5 a 6 - CAERDYDD
MEHEFIN 19 – MEHEFIN 21, 2013 - cliciwch yma

07:03:13 Cyngerdd Gŵyl Ddewi yn y Ganolfan Gymunedol - cliciwch yma

06.03.13 Llawer o ddiolch i chi am eich cefnogaeth yn ystod cyfnod prysur Eisteddfod Cylch yr Urdd. Dyma ychydig o fanylion am weithgareddau yn ystod yr wythnosau nesaf. - cliciwch yma

26.02.13 Bl.4 yn ymweld â Llanberis dydd Llun, Mawrth 4ydd- cliciwch yma

22.02.13 Cyfarfod Adran yr Urdd - cliciwch yma

21.02.13 Gŵyl Ddewi - cliciwch yma

21.02.13 Eisteddfod Cylch yr Urdd - cliciwch yma

21.02.13 Rag Bag a Noson Cwricwlaidd - cliciwch yma

24.01.13 Diwrnod Ysgol Fictorianaidd - cliciwch yma

15.01.13 Urdd Gobaith Cymru Rhaglen Tymor Y Gwanwyn 2013 - cliciwch yma

15.01.13 Rhaglen o ddigwyddiadau Tymor Y Gwanwyn 2013 - cliciwch yma

04:12:12 Gweithgareddau Nadolig - cliciwch yma

04:12:12 Cyngherddau Nadolig - cliciwch yma

03:12:12 Apêl Clwb Cant - cliciwch yma

13:11:12 Plant Mewn Angen, Operation Christmas Child, Cyfarfod Blynyddol y Corff Llywodraethol - cliciwch yma

22:10:12 Disco Calan Gaeaf, Diolchgarwch, Cynllun Rag Bag, Clwb Tŷ Wendy (clwb ar ôl ysgol) - cliciwch yma

16:10:12 Llythyr Atgoffa - cliciwch yma

Clwb 100 CRA Ysgol Bontnewydd - cliciwch yma

Rhaglen o ddigwyddiadau Tymor yr Hydref 2012 - cliciwch yma

Gwahoddiad i ymuno â chôr yr ysgol 03:10:12 - cliciwch yma

Llythyr Hydref 2012 - cliciwch yma

Ymweliad Bl. 3 i Oriel Ynys Môn a Melin Llynnon ar 15:10:12 - cliciwch yma

Noson Alfresco, Ysgol Bontnewydd, 21:09:12 - cliciwch yma

Gwersi offerynnol Pres a Thelyn - cliciwch yma

Ymweliad Bl 5 âg Amgueddfa Lechi, Llanberis 17:09:12 - cliciwch yma

Llythyr Cyntaf y Tymor - A - cliciwch yma

Llythyr Cyntaf y Tymor - B - cliciwch yma

Llythyr Ymweliad Bl 0 i Llanberis ar 12:07:12 - cliciwch yma

Llythyr diwrnod amgylcheddol - Haf 2012 - cliciwch yma

Llythyr gwneud cais am wersi offerynnol - cliciwch yma

Llythyr Mabolgampau, Ffair Haf, Apêl, Campau’r Ddraig/ Clwb Garddio, Lluniau Dosbarth - cliciwch yma

Fflam Olympaidd / Hwyl y Bont - cliciwch yma

Tynnu Lluniau - cliciwch yma

Taith Addysgol Blynyddoedd 5 a 6 - cliciwch yma

Tynnu Lluniau Dosbarth - 1/6/12 a 15/6/12
Bydd cwmni Tempest yn yr ysgol yn tynnu lluniau - cliciwch yma

Rhaglen o ddigwyddiadau Ysgol Bontnewydd - tymor yr haf 2012 - cliciwch yma

23 Ebrill 2012 - cliciwch yma

Ymweliad Blwyddyn 5 â Rhyd Ddu (Ebrill 30 – Mai 1af 2012) - cliciwch yma

Gwersi Nofio 2011 - 2012
Caiff pob disgybl yn yr Adran Iau gyfle yn ystod y flwyddyn addysgol i ddeg gwers nofio - cliciwch yma