Rhieni

 

Partneriaeth yw addysg rhwng yr ysgol a'r cartref.

Rydym yn eich annog i ymddiddori yn addysg eich
plant a chefnogi gwaith yr ysgol.
 

Gwirfoddoli

Rydym bob amser yn gwerthfawrogi’r gefnogaeth wirfoddol y mae rhieni yn ei roi i’r ysgol.

Gallwch wirfoddoli i fod yn aelod o bwyllgor Gymdeithas Rhieni Athrawon yr ysgol – mae yna groeso bob amser i bawb.

Efallai y gallwch wirfoddoli i’n cynllun cefnogi darllen. Mae rhai rhieni yn dod i’r ysgol am awr bob wythnos i wrando ar blant yn darllen.

Efallai y gallwch wirfoddoli yn y Clwb Garddio, Clwb Celf neu'r Clwb Chwaraeon.

Efallai y gallwch wirfoddoli gyda’n rhaglen beintio neu fan drwsio.

Os ydych ar gael i gynorthwyo mewn unrhyw ffordd cysylltwch â’r Pennaeth