Ysgol


Ysgol Gynradd Sirol Ddwyieithog ar gyfer disgyblion 3 – 11 oed
yw Ysgol Bontnewydd.


“Mae hon yn ysgol dda gyda nifer fawr o ragoriaethau sydd yn cael eu hamlygu yn holl waith yr ysgol.” ESTYN


 

Gwersi Offerynnol

band
Cynigiwn wersi offerynnol mewn partneriaeth â Gwasanaeth Ysgolion William Mathias.

 

 

Nod y bartneriaeth yw galluogi disgyblion i dderbyn hyfforddiant gan diwtoriaid arbenigol yn ystod oriau dysgu. Darperir 30 gwers o fewn y flwyddyn ysgol. Bydd y tiwtoriaid yn cynorthwyo gydag ymarfer cyngherddau, gwaith arholiadau a chystadlaethau’r Urdd.

gwersi telyn

Ar hyn o bryd gynigir gwersi offerynnol telyn a phres i ddisgyblion blynyddoedd 4,5 a 6.

Cost y gwersi fydd £120 am y flwyddyn, i’w dalu ar ddechrau tymor. Ni fydd ad-daliad os yw eich plentyn yn penderfynu rhoi gorau i’r gwersi yn ystod y flwyddyn.


Cliciwch yma am lythyr gwneud cais am wersi offerynnol