Bontnewydd Community Council

 

 

 

 

 

 


 

 

Bontnewydd Community Council

 

Diwygiadau i Gôd Ymddygiad Cyngor Cymuned Y Bontnewydd (Welsh only available)

Daeth Gorchymyn Awdurdodau Lleol (Côd Ymddygiad Enghreifftiol) (Cymru) (Diwygiad) 2016 i rym ar 1 Ebrill 2016. Mae'r côd diwygiedig, a fabwysiadwyd yn ffurfiol mewn cyfarfod o Gyngor Cymuned Y Bontnewydd ar 01.09.2016, ar gael i'w archwilio drwy gysylltu â'r Clerc.

(Welsh only available)

Ceir 11 sedd ar Gyngor Cymuned Y Bontnewydd. Mae 9 sedd yn cynrychioli Bontnewydd a 2 yn cynrychioli Llanfaglan.

Gellir cael manylion pellach am unrhyw un o'r Cynghorwyr neu am y Cyngor drwy gysylltu â'r Clerc ar y manylion isod.

Huw Rowlands
Y Goeden Eirin
Dolydd
Caernarfon
Gwynedd
LL54 7EF

07957 513227/ 01286 832410
Cyngorbontnewydd@gmail.com

(Welsh only available)

October 6th 2016 - cliciwch yma

September 1st 2016 - cliciwch yma


Agenda Cyfarfod Blynyddol Mai 7fed 2015 - cliciwch yma

MINUTES OF MEETINGS (Welsh only available)

May 11th 2017 - click here

April 6th 2017 - click here

March 2nd 2017 - click here

February 2nd 2017 - click here


December 1st 2016 - click here

November 3rd 2016 - click here

Taliadau Aelodau Cyngor Cymuned y Bontnewydd 2015-2016 - click here

July 7th 2016 - click here

June 2nd 2016 - click here

April 7th 2016 - click here

March 3rd 2016 - click here

February 3rd 2016 - click here


October 1st 2015 - click here

September 3rd 2015 - click here

July 9th 2015 - click here

June 7th 2015 - click here

June 4th 2015 - click here

May 7th 2015 - click here

March 5th 2015 - click here

February 5th 2015 - click here


November 6th 2014 - click here

October 2nd 2014 - click here

September 4th 2014 - click here

July 3rd 2014 - click here

June 5th 2014 - click here

April 3rd 2014 - click here

March 6th 2014 - click here

February 6th 2014 - click here


December 5th 2013 - click here

November 7th 2013 - click here

October 3rd 2013 - click here

September 5th 2013 - click here

Gorffennaf 4ydd 2013 - click here

Mawrth 7fed 2013 - click here

Chwefror 7fed 2013 - click here


September 6th 2012 - click here

July 19th 2012 - click here

June 21st 2012 - click here