Ysgol


Ysgol Gynradd Sirol Ddwyieithog ar gyfer disgyblion 3 – 11 oed
yw Ysgol Bontnewydd.


“Mae hon yn ysgol dda gyda nifer fawr o ragoriaethau sydd yn cael eu hamlygu yn holl waith yr ysgol.” ESTYN 

Cysylltu

 

Gallwch gysylltu â’r Pennaeth drwy ddefnyddio’r ddolen isod:
Llyr.Rees@bontnewydd.ysgoliongwynedd.cymru
Gallwch ddanfon neges am absenoldeb drwy’r ddolen isod:
gillian.jones@bontnewydd.ysgoliongwynedd.cymru