Cyngor Cymuned Bontnewydd

 

 

 

 

 

 


 

 

Cyngor Cymuned Bontnewydd

 

Hysbysiad O Bennu Dyddiad Ar Gyfer Arfer Hawliau Etholwyr
hysbysiad

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Diwygiadau i Gôd Ymddygiad Cyngor Cymuned Y Bontnewydd

Daeth Gorchymyn Awdurdodau Lleol (Côd Ymddygiad Enghreifftiol) (Cymru) (Diwygiad) 2016 i rym ar 1 Ebrill 2016. Mae'r côd diwygiedig, a fabwysiadwyd yn ffurfiol mewn cyfarfod o Gyngor Cymuned Y Bontnewydd ar 01.09.2016, ar gael i'w archwilio drwy gysylltu â'r Clerc.

Ceir 11 sedd ar Gyngor Cymuned Y Bontnewydd. Mae 9 sedd yn cynrychioli Bontnewydd a 2 yn cynrychioli Llanfaglan.

Gellir cael manylion pellach am unrhyw un o'r Cynghorwyr neu am y Cyngor drwy gysylltu â'r Clerc ar y manylion isod.

Huw Rowlands
Y Goeden Eirin
Dolydd
Caernarfon
Gwynedd
LL54 7EF

07957 513227/ 01286 832410
Cyngorbontnewydd@gmail.com

Hydref 6ed 2016 - cliciwch yma

Medi 1af 2016 - cliciwch yma


Agenda Cyfarfod Blynyddol Mai 7fed 2015 - cliciwch yma

COFNODION CYFARFOD MISOL

Hydref 3ydd 2019 - cliciwch yma

Medi 5ed 2019 - cliciwch yma

Gorffenaf 4ydd 2019 - cliciwch yma

Mehefin 6ed 2019 - cliciwch yma

Mai 2il 2019 - cliciwch yma

Ebrill 4ydd 2019 - cliciwch yma

Mawrth 7fed 2019 - cliciwch yma

Chwefror 7fed 2019 - cliciwch yma


Rhagfyr 1af 2018 - cliciwch yma

Tachwedd 1af 2018 - cliciwch yma

Hydref 4ydd 2018 - cliciwch yma

Medi 6ed 2018 - cliciwch yma

Gorffenaf 5ed 2018 - cliciwch yma

Mehefin 7fed 2018 - cliciwch yma

Mai 3ydd 2018 - cliciwch yma

Ebrill 5ed 2018 - cliciwch yma

Mawrth 1af 2018 - cliciwch yma


Rhagfyr 6ed 2017 - cliciwch yma

Tachwedd 2il 2017 - cliciwch yma

Hydref 5ed 2017 - cliciwch yma

Medi 7fed 2017 - cliciwch yma

Gorffenaf 6ed 2017 - cliciwch yma

Mehefin 1af 2017 - cliciwch yma

Mai 11eg 2017 - cliciwch yma

Ebrill 6ed 2017 - cliciwch yma

Mawrth 2ail 2017 - cliciwch yma

Chwefror 2ail 2017 - cliciwch yma


Rhagfyr 1af 2016 - cliciwch yma

Tachwedd 3ydd 2016 - cliciwch yma

Taliadau Aelodau Cyngor Cymuned y Bontnewydd 2015-2016 - cliciwch yma

Gorffennaf 7fed 2016 - cliciwch yma

Mehefin 2il 2016 - cliciwch yma

Ebrill 7fed 2016 - cliciwch yma

Mawrth 3ydd 2016 - cliciwch yma

Chwefror 3ydd 2016 - cliciwch yma


Hydref 1af 2015 - cliciwch yma

Medi 3ydd 2015 - cliciwch yma

Gorffennaf 9fed 2015 - cliciwch yma

Mehefin 7fed 2015 - cliciwch yma

Mehefin 4ydd 2015 - cliciwch yma

Mai 7fed 2015 - cliciwch yma

Mawrth 5ed 2015 - cliciwch yma

Chwefror 5ed 2015 - cliciwch yma


Tachwedd 6ed 2014 - cliciwch yma

Hydref 2il 2014 - cliciwch yma

Medi 4ydd 2014 - cliciwch yma

Gorffennaf 3ydd 2014 - cliciwch yma

Mehefin 5ed 2014 - cliciwch yma

Ebrill 3ydd 2014 - cliciwch yma

Mawrth 6ed 2014 - cliciwch yma

Chwefror 6ed 2014 - cliciwch yma


Rhagfyr 5ed 2013 - cliciwch yma

Tachwedd 7fed 2013 - cliciwch yma

Hydref 3ydd 2013 - cliciwch yma

Medi 5ed 2013 - cliciwch yma

Gorffennaf 4ydd 2013 - cliciwch yma

Mawrth 7fed 2013 - cliciwch yma

Chwefror 7fed 2013 - cliciwch yma


Medi 6ed 2012 - cliciwch yma

Gorffennaf 19eg 2012 - cliciwch yma

Mehefin 21ain 2012 - cliciwch yma