Ysgol


Ysgol Gynradd Sirol Ddwyieithog ar gyfer disgyblion 3 – 11 oed
yw Ysgol Bontnewydd.


“Mae hon yn ysgol dda gyda nifer fawr o ragoriaethau sydd yn cael eu hamlygu yn holl waith yr ysgol.” ESTYN 

Clybiau Allgyrsiol

Clybiau ar ôl Ysgol
Cynhelir clybiau amrywiol yn ystod y flwyddyn rhwng 3:20pm a 4:30pm. Mae’r clybiau yn agored i ddisgyblion blynyddoedd 4 – 6. Anfonir rhaglen digwyddiadau at rieni ar ddechrau pob tymor yn nodi’r gweithgareddau a’r dyddiadau perthnasol.
logo

 

Clwb Campau’r Ddraig
Cynhelir glwb chwaraeon yn bythefnosol drwy gydol y flwyddyn. Bydd y gweithgareddau yn cynnwys gemau, athletau a sesiynnau ffitrwydd.

 

 

garddio

Clwb Garddio
Cynhelir glwb garddio yn ystod tymor y tymor plannu, tyfu a chynaeafu. Bydd y gweithgareddau yn cynnwys plannu bylbiau, hadau a phlangigion, chwynnu a gofalu am yr amgylchedd.gwauClwb Celf
Cynhelir glwb celf yn ystod tymor y gaeaf. Bydd y gweithgareddau yn cynnwys dysgu sgiliau megis gwnio, gwau, gwehyddu a ffeltio.

Mae’r disgyblion yn mwynhau’r cyfle i ymarfer eu sgiliau a rhyngweithio gyda ffrindiau mewn awyrgylch diogel a hapus.

Gweler adran Newyddion am restr o ddyddiadau a gweithgareddau. Petai’r athrawon / hyfforddwyr yn methu bod yn bresennol a bod angen gohirio’r weithgaredd, hysbysir y plant / rhieni cyn gynted â phosibl.