Ysgol


Ysgol Gynradd Sirol Ddwyieithog ar gyfer disgyblion 3 – 11 oed
yw Ysgol Bontnewydd.


“Mae hon yn ysgol dda gyda nifer fawr o ragoriaethau sydd yn cael eu hamlygu yn holl waith yr ysgol.” ESTYN


 

Adroddiad Estyn

logo estyn

 

Arolygwyd yr ysgol gan ESTYN yn ystod mis Chwefror 2017. Nodwyd fod perfformiad presennol yr ysgol yn dda gyda nifer o agweddau rhagorol. Dilynwch y linc er mwyn darllen yr adroddiad llawn.

Os ydych am dderbyn copi papur o'r adroddiad yna cysylltwch a'r Pennaeth/SwyddfaI weld yr adroddiad - cliciwch yma